Köklerimizde Bereket Var

III. TARIM ORMAN ŞÛRASI

Görüşünüzü Bizimle Paylaşmak İster misiniz?
GÖRÜŞ BELİRTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Köklerimizde Bereket Var

III. TARIM ORMAN ŞÛRASI

Görüşünüzü Bizimle Paylaşmak İster misiniz?
GÖRÜŞ BELİRTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Köklerimizde Bereket Var

III. TARIM ORMAN ŞÛRASI

Görüşünüzü Bizimle Paylaşmak İster misiniz?
GÖRÜŞ BELİRTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

III. TARIM ORMAN ŞÛRASI

Görüşünüzü Bizimle Paylaşmak İster misiniz?
GÖRÜŞ BELİRTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Köklerimizde Bereket Var

III. TARIM ORMAN ŞÛRASI

Görüşünüzü Bizimle Paylaşmak İster misiniz?
GÖRÜŞ BELİRTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

III. TARIM ORMAN ŞÛRASI

Görüşünüzü Bizimle Paylaşmak İster misiniz?
GÖRÜŞ BELİRTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNCEKİ
SONRAKİ

HAKKINDA

Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak Tarım ve Orman Şûrasının çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi hedefleri, işleyişi ve görevlerinin belirlenmesi amacıyla Şûra Yönetmeliği 17.05.2019 tarih ve 30777 Sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarım ve Orman Şûrası ile bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin temini; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler oluşturulması hedeflenmektedir.

Duyurular

Tümünü Gör
YUKARI