Değerli Hanımefendiler/Beyefendiler;

Sevgili Gençler;

“Fikrini Bildir” platformuna hoş geldiniz.

Bu platform ile III. Tarım Orman Şûrası Kapsamında sizlere fikirlerinizi ve düşüncelerinizi açıkça ifade edebileceğiniz bir paylaşım alanı sunuyoruz.

III.Tarım Orman Şûrası; bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesine; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin teminine; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo - çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımına; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesine; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanmasına, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesine; tarımsal piyasaların düzenlenmesine; orman ve mera yönetimine; tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler oluşturulmasını hedeflemektedir.

Bu hedefler doğrultusunda tarım orman sektörüne yönelik fikir, önerileri ve projelerinizi bizimle paylaşmanız büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Türk tarım ve ormanının geleceğine ilişkin ilham verici katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.

YUKARI