ŞÛRA SÜRECİNİN İLK BASAMAĞI OLAN ÇALIŞMA BELGELERİNİN OLUŞTURULMASINDA SONA YAKLAŞILIYOR

19.09.2019 / Gösterim Sayısı : 23 / Arşiv

Tarım ve Orman sektörlerinde önümüzdeki 5 yılı planlayarak 25 yılın yol haritasını çıkarmak hedefiyle başlanan Tarım Orman Şûrasının ilk basamağı olan Çalışma Belgelerinin oluşturulması aşamasında sona yaklaşılırken, sektör paydaşlarının Şûra’ya gösterdikleri ilgi yoğun bir şekilde sürüyor.

21 adet Çalışma Grubunun 17 Temmuz 2019 tarihinden bu yana gerçekleştirdikleri yaklaşık 200 toplantı sonrasında bugün gelinen noktada gruplara katkı sağlayan katılımcı sayısı 1.727’ye ulaşmıştır.

Katılımcı profili incelendiğinde üniversitelerimiz öğretim üyelerinden 197, Bakanlığımız teşkilatlarından 699, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 104, uluslararası kuruluşların Türkiye temsilciliklerinden 25, üreticilerimizden 314, özel sektör temsilcilerinden 201, meslek odalarından 80, derneklerden 58, vakıflardan 33, sendikalardan 16 kişinin çalışma gruplarında yer aldığı görülmektedir.

Bunun yanı sıra çalışma grup toplantılarına katılamayan paydaşlara ulaşabilmek ve görüşlerini almak amacıyla 81 ilde İl Tarım Orman Müdürlüklerinin ev sahipliğinde ortak akıl toplantıları düzenlenmiştir. Türkiye genelinde düzenlenen bu toplantılara 7.187 paydaş katılmıştır.

YUKARI