TARIM VE ORMANIN 25 YILLIK YOL HARİTASI BELİRLENECEK

19.07.2019 / Gösterim Saysı : 4853 / Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Şûrası tanıtım toplantısında konuştu.

Türkiye’nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen Tarım ve Orman Şûrasının amacını “Türkiye’de tarımsal üretimi ve orman ürünleri üretimini arttırmak, güvenilir gıda teminini, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini, çiftçilerimizin refahını ve planlı üretimi sağlayacak çalışmalar yapmak ve stratejiler geliştirmek” olarak özetledi Bakan Pakdemirli. Şûra ile tarım ve ormancılıkta, önümüzdeki beş yılı planlayarak, gelecek 25 yılı yönetmeyi hedeflediklerini söyledi.

TARIM SEKTÖRÜNDE, YAKLAŞIK 940 MİLYON KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sektörün büyüklüğüne dikkat çekti. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerinden paylaşımda bulunarak; “ 2019 yılında sadece tarımda, yaklaşık 940 milyon kişi istihdam edilmektedir. Tarımsal faaliyet, küresel anlamda arazilerin, yaklaşık %50’sinde yürütülmekte olup, su kaynaklarının da %70’ini kullanmaktadır” dedi.

Bakan Pakdemirli,  Şu anda yaklaşık 7,7 milyar olan dünya nüfusunun, 2030’da 8,6 milyar, 2050’de 9,8 milyar ve 2100 yılında 11,2 milyar olmasının beklendiğini ve bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda, gıda talebinin %60-70 oranında artacağını belirtti. Bunun sonucunda da 2050 yılına kadar beslenme için %67 daha fazla tarıma ve %65 daha fazla sulama suyuna ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.

TARIMSAL POTANSİYELİMİZ 132 MİLYON KİŞİYE YETİYOR

Küresel anlamda, tarımda kişi başı işlenen arazi miktarı da her geçen yıl azalırken, Bakan Pakdemirli, tarımda farklı bakış açısıyla, yeni yaklaşımlar oluşturmanın, küresel ve bölgesel imkânları en iyi şekilde değerlendirecek stratejiler geliştirmenin, yeni politikalar üretmenin önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin coğrafi yapısı ve ekolojik koşulları sayesinde, ürün çeşitliliği ve miktarı yönünden, tarımsal üretimde büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Pakdemirli; “bugün tarım sektörümüz, 82 milyon ülke nüfusunun yanı sıra, yaklaşık 5 milyon mülteci ve göçmen ile 50 milyon turisti beslemektedir” dedi.

2,9 MİLYON HEKTAR ATIL DURUMDAKİ ALAN TARIMA KAZANDIRILACAK

“Ülkemizde, halen 24 milyon hektar alanda tarım yapılmakta, 14,6 milyon hektar alanda ise meralardan faydalanmaktayız” diyen Pakdemirli, Ayrıca, arazi kullanım planlaması ile halen atıl durumda bulunan 2,9 milyon hektar alanın tarıma kazandırılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

“ ‘Ormanlar’, nefesimiz olan akciğerlerimiz; ‘Tarım’, tüm hücrelerimizi besleyen damarlarımız; ‘Su’ ise o damarlar içinde akan kandır” diyen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ülkemiz için ormanlar, tarım ve su olmazsa gelecekten bahsetmenin de mümkün olmadığını vurguladı. Bakanlık olarak da bu doğrultuda; doğru yönetimle, doğru planlamayla, var olanı koruyarak, eksik olanı gidererek ülkenin büyümesi için çalıştıklarını belirtti.

 

ŞURA İLE ÖNÜMÜZDEKİ 25 YILIN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Tarım Orman Şûrası ile İlk defa, tüm Türkiye’nin söz sahibi olabileceği bir platform oluşturmak için yola çıkıldığını belirten Pakdemirli, “önümüzdeki 3 aylık süreçte; dinleyeceğiz, tartışacağız, istişare edeceğiz. Tüm bilgilerimizi bir araya getireceğiz. Eksisiyle artısıyla mevcut durumumuzu göreceğiz. www.tarimormansurasi.gov.tr adresli web sitemizde oluşturduğumuz “Görüşünü Bildir” sayfası sayesinde,  tüm vatandaşlarımız, görüşlerini ve projelerini özgür bir şekilde bizimle paylaşabilecekler. Ayrıca, 1,6 Milyon çiftçimize ve sektörün tüm paydaşlarına da, SMS kanalıyla ulaşarak, katkılarını talep edeceğiz. En yalından en detaylı projelere kadar tüm fikirler, 21 çalışma grubu tarafından tasnif edilecek, değerlendirilecek ve şura gündemini oluşturacaktır. Hedefimiz ortak akılla, önümüzdeki 25 yılı kuşatacak yeni bir yol haritası oluşturmak.” dedi.

2018 yılı tarım ürünleri üretim rakamlarına da değindi Pakdemirli. “Bitkisel üretimde; 64,4 Milyon ton tarla bitkileri, 22,2 Milyon ton meyve ve 30 Milyon ton sebze üretimini gerçekleştirmişiz. Yine, 2018 yılında, buğday üretimimiz 20 Milyon ton, mısır üretimimiz 5,7 Milyon ton, çeltik üretimimiz 940 Bin ton ve ayçiçeği üretimimiz 1,9 Milyon ton olarak gerçekleşmiştir” dedi.

HAYVAN VARLIĞIMIZ YETERLİ

2018 yılındaki canlı hayvan varlığına ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Pakdemirli, 17,2 milyon büyükbaş, 46,1 milyon küçükbaş, 229,5 milyon et tavuğu ve 124,1 milyon yumurta tavuğu olduğunu açıkladı.

Pakdemirli, 2018 yılında, Kırmızı Et üretiminin 1,1 Milyon ton, Süt üretiminin 22,1 Milyon ton, Bal üretiminin 108 Bin ton, Beyaz Et üretiminin ise 2, 16 milyon ton olarak gerçekleştiğini açıkladı.

2018 YILI, TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ 17,7 MİLYAR DOLAR

Tarım Sektörünün ülke ekonomisine sağladığı büyük katkıya da dikkat çeken bakan Pakdemirli, “2018 yılında, tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 17,7 Milyar dolar, İthalatımız 12,8 Milyar dolar, dış ticaret dengesi ise +4,8 Milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Tarımsal verimi ve sürdürülebilirliği artırmak adına verilen desteklere de değinen Pakdemirli, “2018 yılında, üreticilerimize 14,9 Milyar Lira nakit hibe tarımsal destek sağlanmış olup, 2019 yılında, üreticilerimize sağlanacak tarımsal desteği, 16,1 Milyar Lira olarak belirledik. Bunun da 12 milyar lirasını üreticimize ve çiftçimize ödedik” dedi.

2018 yılında, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilerimize, faiz oranı sıfır ila %8,25 aralığında olmak üzere, 42,8 milyar lira kredi kullandırıldığını belirten Pakdemirli, Kırsal Kalkınma alanında gerçekleştirilen 25 bin proje ve toplamda 9 milyar lira hibe ödemesiyle, 200 bin vatandaşımıza istihdam sağlandığını da belirtti.

 

Tohumluk ihtiyacımızın tamamının iç üretimle karşılanması ve tohumluk ihracatımızın artırılması yönündeki çalışmalara ağırlık verildiğini de belirten Pakdemirli; Yerli tohumculuğu ve fidancılığı geliştirmek için yaklaşık 1,7 Milyar Lira destek verildiğini belirtti. “Tohumluk üretiminde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2002 de %31 iken, 
2018’de %85 oranına ulaşmıştır. 2023’te ise bu oranı %100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Ülkemizde Organik Tarım üretimi, 214 ürün çeşidine ulaşmış olup, 543 bin hektar alanda, 2,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İyi Tarım Uygulaması yapılan alan 6,2 Milyon hektara, üretim miktarı ise yaklaşık 7 milyon tona çıkarılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Şurası kapsamında çalışacak 21 farklı Çalışma Gurubunda, sektörün her bileşeninin detaylı olarak ele alınacağını vurguladı; “Hazırlanacak çalışma belgeleri, Şûra komisyonları için kılavuz niteliği taşıyacak belgeler olup, bu açıdan büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

YUKARI