TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU

10.07.2019 / >

Tarım Orman Şûrası hazırlıkları çerçevesinde tüm sektör paydaşlarının geniş katılımıyla oluşturulan,  “Tarımsal Destekleme Politikaları Çalışma Grubu” ile Bakanlığımız kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.