ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ÇALIŞMA GRUBU

10.07.2019 / >

Tarım Orman Şûrası hazırlıkları çerçevesinde tüm sektör paydaşlarının geniş katılımıyla oluşturulan,  “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar Çalışma Grubu” ile Bakanlığımız kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.