Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar Çalışma Grubu

Tarım Orman Şûrası hazırlıkları çerçevesinde tüm sektör paydaşlarının geniş katılımıyla oluşturulan,  “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar Çalışma Grubu” ile Bakanlığımız kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

YUKARI