Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu 

 • Fatih METİN – Bakan Yardımcısı – Şûra Yürütme Kurulu Başkanı
 • Akif ÖZKALDI –  Bakan Yardımcısı – Şûra Yürütme Kurulu Üyesi
 • Mehmet Hadi TUNÇ – Bakan Yardımcısı – Şûra Yürütme Kurulu Üyesi
 • Mustafa AKSU – Bakan Yardımcısı – Şûra Yürütme Kurulu Üyesi
 • Oruç Baba İNAN – Strateji Geliştirme Başkanı - Şûra Yürütme Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Necdet BUDAK – Ege Üniversitesi Rektörü - Şûra Yürütme Kurulu Üyesi
 • Hasan Hüseyin COŞKUN – TZOB Genel Sekreter Vekili - Şûra Yürütme Kurulu Üyesi


Fahri Üye

 • Prof. Dr. Yunus KILIÇ – TBMM Tarım Orman Köyişleri Komisyon Başkanı
 • Ahmet GÜLDAL – Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü
 • Rifat Tan BENADAM – Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Müşaviri
 • Ayşe Ayşin IŞIKGECE – Tarım İşletmeleri Genel Müdürü


YUKARI